ออกบูธจัดแสดงสินค้า การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่