ออกบูธจัดแสดงสินค้า การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

Description THAI : ออกบูธจัดแสดงสินค้า ร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (31 ม.ค.-2 ก.พ. 2567)