ในฐานะผู้นำในการให้บริการในด้านการเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้กระจายสินค้า  แก่ผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ฝากขาย โอเร็กซ์ เราได้พัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบัน  บริษัทมีทีมพนักงานฝ่ายขายและการตลาดที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอยู่มากกว่า 100 คน และมีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า/เวชภัณฑ์ ทั้งหมดกว่า  16,000 ลูกบาศก์เมตร ที่พร้อมทำหน้าที่ในการรองรับความต้องการและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตการณ์