ปัจจุบัน โอเร็กซ์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่าย และผู้กระจายสินค้าให้บริษัทผู้ผลิตยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของโลกทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป หรือเอเชีย เพื่อร่วมกันส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยยกระดับสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคม