เครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์

โอเร็กซ์ เรานำประสบการณ์ ความรู้ และวิทยาการด้านสุขภาพ มาสร้างเป็นการบริการที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบเดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับทุกการดูแลสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โอเร็กซ์ เรานำประสบการณ์ ความรู้ และวิทยาการด้านสุขภาพ มาสร้างเป็นการบริการที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบเดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับทุกการดูแลสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต