จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์  สู่บริษัทตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้ากลุ่มยา เวชภัณฑ์ รวมถึงสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพระดับชาติ

ที่พร้อมขยายกลุ่มสินค้าและรูปแบบการบริการ เพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ผู้คนในทุกพื้นที่

บริษัท  โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2524 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจด้านการเป็นตัวแทนจำหน่าย และกระจายสินค้าประเภทยา  เครื่องมือแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  เพื่อสนับสนุนการยกระดับการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพ  และระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนในสังคมโดยในระยะแรกเริ่มของการดำเนินธุรกิจ 

โอเร็กซ์ เริ่มดำเนินธุรกิจจากการนำเข้าสินค้าจากประเทศฝั่งยุโรป  คือ ฟิล์ม x-ray และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ  พร้อมสร้างรูปแบบการบริการในแบบ one stop service ก่อนทำการต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการขยายประเภทสินค้านำเข้าสู่กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ  อาทิเช่น  ยาสมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง พร้อมปรับรูปแบบการให้บริการให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ควบคู่ไปกับการสร้างคลังสินค้าอันทันสมัยที่นำระบบปฏิบัติการ  (software) มาทำงาน  คู่กับเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศ และการออกแบบจัดสรร  พื้นที่ในการเก็บรักษาสินค้าในแต่ละประเภทอย่างรัดกุม

ส่งผลให้การจัดเก็บสินค้า และการบริหารจัดการระบบคงคลังของบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ส่งผลให้ในปัจจุบัน 

 

โอเร็กซ์ เป็นบริษัท  Distributor อันดับ 1 ที่ได้รับความเชื่อมั่น ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและขนส่งสินค้า กระจายไปยังหน่วยงานด้านสุขภาพของประเทศไทย  และในอีกหลายประเทศในกลุ่มทวีปอาเซียน

 

ด้วยปรัชญาองค์กรที่มุ่งมั่นและพันธกิจอันแรงกล้าของ  โอเร็กซ์ ส่งผลให้ โอเร็กซ์ เป็นบริษัทที่ยึดถือในความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีการวางแผน และมาตรการในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยา  เวชภัณฑ์ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากทั่วโลก และสามารถสร้างยอดขาย  รวมถึงการกระจายสินค้าสู่สถานพยาบาล  ร้านขายยา ชุมชน และคนรักสุขภาพในวงกว้าง จนสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อบริษัทในฐานะผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ที่มี คุณภาพที่ผู้บริโภคเชื่อถือ  

เป็นผู้นำในการเป็นตัวแทนจำหน่าย  และศูนย์กระจายสินค้าทางการแพทย์ สุขภาพ ความงามที่ทันสมัย มีมาตรฐานเพื่อการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน  ร่วมกับคู่ค้าทุกราย

“To be excellent Distributor & Distribution Center with 

International Standard for Healthcare Products”

การตรงต่อเวลา

O” การจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด

ความรับผิดชอบ

R” ทำงานด้วยสำนึกต่อความรับผิดชอบอยู่เสมอ ทั้งต่อพนักงาน คู่ค้า และโลก

 

มุ่งความเป็นเลิศในบริการ

E” มุ่งมั่นทำงาน และบริการเป็นเลิศในธุรกิจของเรา

ความเชี่ยวชาญ

X” ทำงานด้วยความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย และข้อตกลงที่ให้ไว้