ประชุมกับโคว่า เรื่องการเตรียมความพร้อมการวางแผนย้ายสินค้ามาที่คลังโอเร็กซ์...