- คณะพยาบาล IC (Infection Control) และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลต่างๆทุกภูมิภาคเข้าร่วม OREX SUPER CAMP เยี่ยมชมบริษัทผลิตสำลีชุบแอลกอฮอล์ที่ทันสมัย ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี (10 -11 พ.ค. 2567) #OREXstericott#OREXsteripad...